Zo života naších ZO SZCHZákladná organizácia SLOVENSKÉHO ZVÄZU CHOVATEĽOV HORNÁ TRNÁVKA

Uznesenia z XII. Zjazdu SZCH

Vážený chovatelia,

v prílohe vám prikladáme  Uznesenia z XII. Zjazdu SZCH, ktorý sa konal dňa 28. 4. 2018

https://szch.sk/wp-content/uploads/2018/05/Uznesenie_z_XII_Zjazdu-final.pdf

Informácie o vedomostnej súťaži mladých chovateľov v r. 2018 nájde v sekcii odbornej komisii MCH