Kontakty 

Predseda OV SZCH: Jozef LIHOŤAN

mobil:     0915 818 049

email:   jozeflihotan@gmail.com  

Tajomník OV SZCH: Stanislav ČIERŤASKÝ

mobil:   0905 462 865

email:   stanislav.ciertasky@gmail.com

Ekonóm OV SZCH: Stanislav ČIERŤASKÝ

mobil:   0905 462 865

email:   stanislav.ciertasky@gmail.com

Kontrolór OV SZCH: Ján Lupták

mobil:   0911 287 162

email:   jan1982@azet.sk

Registrátor OV SZCH: Jaraoslav DETVAN

mobil:   0918 594 350

email:   detvan.jaroslav@azet.sk

Predseda HyK pri OV SZCH:  Štefan HENŽEL

mobil:   0908 934 072

email:   starosta@nevolne.sk

Predseda HoK pri OV SZCH: Roman ČIERŤASKÝ

mobil:   0903 667 190

email:   roman.ciertasky@gmail.com

Predseda KrK pri OV SZCH: František HOLUB

mobil: 0908 612 931

email:   hasici.benadik@gmail.com

Predseda KMCH pri OV SZCH: Zuzana ŠIMONOVÁ

mobil:   0919 175 449

email:   hugben220@gmail.com

Hospodár pri OV SZCH:  Ján Oravecz

mobil:   0949 313 383
email:  oravecz.jan@gmail.com