Odborná komisia holubov                                   pri OV SZCH POHRONIE

Ústredná odborná komisia holubov pri SZCH

Vzorník plemien holubov

Milí chovatelia,

SZCH v spolupráci s ÚOK holuby pripravujú tlač Vzorníka plemien holubov, orientačná cena je cca 35,- €. Žiadame záujemcov o kúpu a zabezpečenie Vzorníka, aby nahlásili svoj záujem na sekretariát SZCH: sekretariat@szch.sk

Termín: vzorník by mal byť slávnostne pokrstený na XXI. CVZ v Nitre, záujemcov o kúpu prosíme nahlásiť

do 15. 10. 2018ložte svoj text

 Smernica ÚOK Ho pre posudzovanie holubov na výstavách SZCH

Analytický kľúč skupín holubov a veľkostí registračných obrúčok

Posudzovatelia holubov