Odborná komisia králikov                                pri OV SZCH POHRONIE

Registrácia králikov pri OV SZCH POHRONIE podľa plemien v r. 2017

Rodokmeň králika a pripúštacie potvrdenie 

Zoznam posudzovateľov králikov v SR aktualizovaný v roku  2017

Ústredná odborná komisia na rok 2018 - 2022

Zloženie ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

  • Maroš Sládek - predseda
  • Ing. Miloš Supuka - predseda zboru posudzovateľov
  • Peter Stanko
  • Ivan Líška
  • Ľudovít Bartál
  •  Laurinec Salva
  •  Peter Nádaždy